Vestre Viken
Publicerad
2019-03-06
Ort
Drammen, Sweden
Kategori
Typ av jobb

Beskrivning

Stillingen inngår i avdelingens generelle bakvakt på dag og kveldstid. Avdelingen har kardiologisk vaktordning på døgnbasis og nefrologisk vaktordning for Vestre Viken. Vaktordning innen gastroenterologi er under etablering. Alle grenspesialitetene innen indremedisin er representert, og driften er temporært seksjonert med klinisk arbeid og spesialundersøkelser innen den respektive grenspesialitet på dagtid hverdager.

Lungeseksjonen har fire overlegestillinger, hvorav en nyopprettet. Tre overlegestillinger er besatt. Post for lungemedisin har 28 senger og pleiefaglig kompetanse innen hjemmerespiratorbehandling. I Medisinsk Poliklinisk Senter ligger Lungemedisinsk dagenhet for utredning av lungekreft, oppfølging av ventilasjonssvikt og lungemedisinsk laboratorium med funksjonstester. Eget bronkoskopi-laboratorium med endoskopisk bronkial ultralyd med patolog. Tuberkulosebehandling og utredning i Buskerud fylke med tuberkulosekoordinator i samarbeid med infeksjonsmedisinsk seksjon

 Medisinsk Avdeling har forskningsprosjekter med løpende doktorgradsprogram. Pneumoniprosjektet i Buskerud, ved infeksjonsmedisinsk seksjon, har spesiell relevans for lungefaget og åpner for forskningssamarbeid. Drammen sykehus har et solid onkologisk fagmiljø, spesielt innenfor lungekreft med flere forskningsprosjekter. Det er etablert teleradiologiske MDT og undervisningsmøter med Oslo Universitetssykehus. Sykehuset har velutviklet røntgenavdeling med moderne ultralyd, CT og MR modaliteter. PET CT etableres høsten 2019. Eget patologisk og mikrobiologisk laboratorium og velfungerende intensivavdeling for respiratorbehandling ved Drammen sykehus.

Vi søker kandidat med gode faglige kvalifikasjoner, klinisk erfaring, samarbeidsevner og personlig egnethet, med interesse for å bidra til utviklingen av lungeseksjonen i avdelingen inn mot Nytt Drammen Sykehus på Brakerøya, som skal tas i bruk i 2024.

https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen

Søker må være spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Personlig egnethet vektlegges ved rekruttering.

Arbeidstid, lønn og tidspunkt for tiltredelse etter avtale.

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.

Se mer på www.vestreviken.no

Tillämpa
Drop files here browse files ...
Captcha

Liknande platsannonser

Tandläkare   Sala, Sweden ny
2019-03-21
Distriktssköterska   Örebro, Sweden
2019-03-18