Jobb psykolog – jobb för psykologer i hela Sverige
Jobb psykolog

Är du psykolog och intresserad av en ny tjänst?

Vi på Sjukvårdsrekrytering har lång erfarenhet av förmedling från kvalitativa arbetsgivare runt om i landet. Vi har jobbat med samtliga landsting/regioner, de flesta kommunerna och alla större vårdbolag.

Det spelar ingen roll om du vill jobba som psykoterapeut, utbildningspsykolog, neuropsykolog, yrkespsykolog, kriminalpsykolog, sportpsykolog, sexolog, KBT-psykolog, PTP-psykolog, klinisk psykolog, skolpsykolog eller någon annan inriktning inom psykologi. Vi vägleder dig till rätt tjänst – antingen via mejlbevakning av ditt drömjobb eller om du söker direkt på platsannonserna vi publicerat på vår portal eller på Facebook eller LinkedIn.

Vi jobbar med onlinerekrytering, det vill säga att vi inte lägger oss i under själva rekryteringsprocessen, utan hjälper enkelt arbetstagare och arbetsgivare att komma i kontakt med varann. Vi tror att rekryterande arbetsgivare lättast kan avgöra vem som passar bäst för den specifika tjänsten.

Öka din lön som psykolog

Förhandlingsläget som psykolog är överlag bra då det råder psykologbrist i landet. Varför är du värd en högre lön? Har du någon spetskompetens? Lång erfarenhet? Ledarerfarenhet? Stort kontaktnät? Många faktorer kan spela in. Det viktiga är att du kan motivera din lön, utan att för den sakens skull vara girig. Du ska ju ändå jobba där. Om allt går enligt plan.

Uthyrd psykolog eller fast anställd psykolog?

Skillnaderna mellan att jobba som uthyrd och fast psykolog är många. Vi radar upp några exempel nedan.

Psykolog via bemanningsföretag
+ Högre ersättning
+ Styr ditt egna schema
+ Möjlighet att snabbt byta arbetsplats
– Sämre möjlighet till fördjupade patientkontakter
– Kan innebära att du måste flytta på dig ofta

Fast anställd psykolog
+ Tryggheten i fast anställning
+ Bättre chans till nära patientkontakter
+ Förbättrad möjlighet till att växa internt
– Inte lika bra betalt
– Oftast inte lika flexibelt

Lönestatistik för psykologer

Enligt Statistiska Centralbyrån (2018) tjänar manliga psykologer i snitt 38200 kr per månad och kvinnliga psykologer tjänar 37700 kr i snitt per månad. Snittet för båda könen är 37900 kr per månad. Variationerna är dock stora beroende på framför allt ålder och erfarenhet. Exempelvis tjänar en nyutexaminerad kvinnlig psykolog i åldersspannet 18-24 i snitt 28700 kr per månad, medan en kvinnlig psykolog i åldersspannet 65-66 år tjänar 43500 kr i snitt. Båda inom offentlig sektor.

Lön för psykologer

Framtidsutsikter för psykologer

Det råder stor brist på psykologer i dag, och det ser inte ut att bli några större förändringar inom en femårsperiod. Det råder således en mycket liten konkurrens för psykologjobben. Ännu mindre konkurrens råder kring specialiserade psykologer, såsom KBT-psykologer och barnpsykologer. Psykologer är alltså i allra högsta grad ett framtidsyrke.

Konkurrens om psykologjobbet

Letar du vakanta psykologjobb?

jobb psykolog – jobb för psykologer i hela Sverige hittar du hos oss på Sjukvårdsrekrytering.

» Börja leta lediga jobb som psykolog redan idag

Gör karriär i andra yrkeskategorier
Vår systerkanal, Teknikrekrytering har kvalitativa tjänster för teknik- och ingenjörsjobb. Är du i stället intresserad av andra yrken? Vi har alla typer av yrkeskategorier i vårt nätverk.
Jobba som förskollärarelärare, rektor, fritidspedagog, elevassistentingenjör, tekniker, byggtekniker, projektledare, elektriker, Eller hitta jobb läkare, jobb sjuksköterska, jobb socialsekreterare, jobb Ma/NO-lärare, jobb specialpedagog, jobb SvA-lärare, jobb mark- och exploateringsingenjör, jobb planarkitekt, jobb VVS-montör, jobb arbetsterapeut, jobb byggnadsinspektör